Atenció! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars. Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber-ne més

Acepto

Entitats

Fòrum Salut Mental està format per 22 entitats a les que donem representació  davant del sistema públic, del sistema de salut i de la societat:
» Defensem el model de treball de les nostres entitats i la seva inclusió en el sistema públic de salut.
» Promovem la millora de les condicions operatives i econòmiques dels àmbits en què les nostres entitats realitzen la seva aportació.
» Facilitem les aliances i estratègies de creixement i cooperació, però també facilitem i recolzem la creació de noves entitats.
» Donem suport , amb la col•laboració de la Unió-UCH,  a les entitats en la seva recerca de l’eficiència i eficàcia, etc.


 

FUNDACIÓ
JOIA
 
Associació per la rehabilitació de les persones amb malaltia mental ASM
Horta Guinardó

Logo Joia positivo pantones 72ppi 

 

És una organització sense ànim de lucre que té com a finalitat la rehabilitació i inserció social i laboral de les persones afectades per trastorns de salut mental.
www.fundaciojoia.org/ca

arep

La finalitat d’AREP és treballar
per a millorar la qualitat de vida de
les persones que pateixen una
malaltia mental i dels que els
envolten,  avançant en  l’autonomia,
el coneixement, l’autoestima i la integració social.
www.arep.cat

asm
Associació sense ànim de lucre
fundada l’any 1.984, gestiona els
equipaments sanitaris del CSMA
Horta, CSMA Guinardó i PSI Horta
Guinardó, concertats amb el Servei
Català de Salut, des de l’any 1990.
Des del CSMA Horta, CSMA Guinardó
i PSI Horta Guinardó, realitzem una atenció especialitzada en psiquiatria i salut mental comunitària en règim ambulatori a població major de 18
anys resident al districte d’Horta Guinardó de Barcelona.
www.asmhg.es
Fundació Eulàlia Torras de Beà

Fetb

Centre Formació
Prevenció
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona

 

logo1

 

La FETB, des de 1969, ofereix serveis de salut mental i atenció precoç, en règim ambulatori, a nens i adolescents de 0 a 18 anys. A més fomenta i difon el coneixement en les matèries esmentades, per mitjà de la docència i la recerca. www.fetb.org

 cfp

Associació d'Iniciativa Social
declarada Entitat d'Utilitat Pública. Forma part  del Sistema Integrat de Salut del Maresme Central, amb la missió d’oferir un sistema integrat de salut amb una bona qualitat, a prop
del ciutadà i amb eficiència i equitat.

www.cenforpre.org

 

 osonament marca

 

És una entitat sense ànim de lucre
nascuda l’any 1978. Gestiona una xarxa integrada de serveis comunitaris que
tenen per objectiu cobrir les
necessitats de rehabilitació, habitatge, treball i oci de persones amb trastorns de salut mental i drogodependències. Alhora promou projectes per sensibilitzar la població vers la salut mental.
www.osonament.cat
 
 Comunitat Terapèutica del Maresme Fundació Malats Mentals de Catalunya Institució Balmes S.C.C.L. 

 ctm

És una cooperativa de treballadors
associats per donar serveis en salut

mental en el territori del Maresme.
Els seus serveis estan concertats
amb el Servei Català de Salut, del Departament de Salut de la
Generalitat. Altres serveis depenen
del Departament d’Acció Social i Ciutadania, uns altres del
Departament de Treball.
www.salutmental.cat

 logo FMMC alta

Entitat sense ànim de lucre, constituïda
l’any 1992, que té com a missió  la
millorade la qualitat de vida de les
persones que pateixen malalties
mentals i de la gent gran. Especialitzada en el servei de tutela de persones incapacitades judicialment, en la gestió de pisos assistits, programes d’atenció i assessorament a famílies i entitats, elaboració i implantació de projectes personalitzats i programa de pretuteles.

www.fundaciomalaltsmentals.org

 

 

 

Logo Institucio  

La Institució Balmes S.C.C.L. es qualifica com una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre. El seu objectiu és oferir serveis educatius i d’assistència sanitària i en salut mental a la població infantil i juvenil. 

Treballem per la inclusió a la societat del col·lectiu de nens i joves amb malalties i/o especials dificultats i limitacions físiques, sensorials i psíquiques, de qualsevol origen.

www.ibalmes.org

  

 

Fundació Salut

i Comunitat

L´Associació Benestar
i Desenvolupament (ABD)
 Centre Higiene Mental Nou Barris

 

saluticomunitat 

És una organització sense ànim de
lucre, d’àmbit estatal i amb projecció internacional. Té una sòlida i àmplia experiència en el foment, creació i
gestió de serveis de qualitat
destinats al tractament, prevenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques socials i sanitàries.
www.fsyc.org

abd

És una  ONG que treballa, entre d’altres, en l´àmbit de les drogodependències i la SIDA, la infantesa i la família, les persones grans, la igualtat, etc.
www.abd-ong.org

 noubarrislogo 
Amb quatre línies de servei. Disposa
de  dos Centres de Salut Mental
d’Adults on s’inclouen Programa TMS,  Programa Psicoteràpia Breu.
Programa Pla de Serveis
Individualitzats, el Programa Suport
a la Primària, el Programa de
Suport a la Residència Psiquiàtrica, Programa de Formació de Metges de família de la Uniat Docent de Xafarines. Donant servei a més de 165.000
persones a l’àrea referent de
Nou Barris

 

 
 
Fundació
Lar
Fundació
els Tres Turons
Prevenció Assistència
i Seguiment

 fundacio lar

Fundació Lar va iniciar la seva activitat l’any 2001 com entitat sense ànim de lucre dedicada a l’atenció de les persones afectades per malalties mentals. Amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació comunitària i normalització de les persones l’entitat ofereix serveis públics d’habitatge,  laborals,  d’oci i  de tutela.

www.fundaciolar.cat

 logoblau-sense-lema

És una entitat creada l’any 1985 al
barri del Carmel de Barcelona.
El seu principal objectiu és la promoció
i suport a la salut mental comunitària. Atén a persones joves i adultes amb dificultats greus de salut mental en les diferents  vessants: preventiva, assistencial, rehabilitadora, formativa,
i d’integració social i laboral a
l’entorn comunitari.
www.els3turons.org

 logo PAS 2015

Creada l’ any 1995 per un grup de professionals especialitzats en la prevenció i la promoció de la salut
i l’ assistència en l’ àmbit de la
salut mental i les addiccions.
http://pas-org.cat/ 

 

Cuina

Justa

Centre
L'Alba
Fundació
Nou Barris

 

cuinajusta     

 

Empresa especialitzada en l'àrea de l'alimentació, és l'instrument que permet portar a terme la nostra missió Fundacional, en la línia de la inserció laboral de persones amb especials fragilitats 
www.cuinajusta.com

 centre-lalba

Entitat sense ànim de lucre creada l’any 1978. Concertada pel Departament d’Ensenyament i amb Conveni amb el Departament de Salut.  Ofereix Atenció Integral en Salut Mental Infantil i Juvenil  a la ciutat de Barcelona  en els següents serveis:  l’UME (Unitat Medico Educativa ) per a nens  i adolescents amb trastorns de conducta i d’altres trastorns de salut mental; el Servei  Educatiu i de Rehabilitació per a nens i adolescents amb TEA (Trastorns de l’Espectre Autista) i el Servei SATIS (Servei d’Acompanyament Terapèutic per a la Inserció Social)  amb subvenció de la Diputació de Barcelona.
www.centrelalba.cat

fundacionoubarris

 

Es va constituir a l’any 1995 després
de més de 12 anys d’experiència com Associació de professionals a Nou
Barris amb la població infantil i
juvenil. Des de l’any 1991, és un
servei concertat pel Servei Català
de la Salut per atendre a la
població de 0 a 18 anys del districte
de Nou Barris.
www.f9b.org
Centre Educatiu i Terapèutic
Carrilet
 Fundació Vidal i Barraquer  Fundació Hospital de Dia
Nou Barris

 carrilet

Entitat especialitzada en el diagnòstic, orientació i tractament per persones
amb Trastorn de l’Espectre Autista, l’atenció als seus familiars i la formació
a d’altres professionals de la xarxa socio-sanitària i educativa. En
aquests moments l’entitat compta amb una escola d’educació especial específica, un servei ambulatori de tractaments i un centre de formació
i recerca.
www.carrilet.org

entidades 

La Fundació amb més de 50 anys d’història compta amb diferents serveis:

Centre Mèdic psicològic de Sant Gervasi: Ofereix orientació i assistència psicològica i psiquiàtrica.

Institut Universitari de Salut Mental FVB: Té naturalesa permanent i es dedica a la investigació científico-tècnica i a la docència especialitzada.

Serveis de Salut Mental de Sant Andreu: Serveis públics concertats amb el Servei Català de la Salut per a la població adulta del districte de Sant Andreu.

Serveis de Salut Mental de Santa Coloma i Badalona: Serveis concertats amb el Servei Català de la Salut i realitzen el diagnòstic i tractament de menors de Santa Coloma de Gramenet

http://www.fvb.cat/

hospitaldedianoubarris 

Institució terapèutica que atén a
joves de 14 a 21 anys que
presenten trastorns emocionals i de conducta, ja sigui en el context d’episodis crítics ode processos
de desorganització i deteriorament psicopatològic i social,com
son els trastorns mentals greus. El dispositiu terapèutic integra des dels aspectes mèdics, psicofarmacològics i psicoterapèutics (individual, grupal, institucions) als educatius i socials
així con l’atenció a les famílies.
   Fundació Nou Camí  

 

 

 

logo web

La Fundació Nou Camí (FNC) neix l'any 1990 per donar resposta a les necessitats que es detecten en els pacients dels Centres de la Província Canònica de Barcelona de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, oferint la possibilitat de noves alternatives per a l'assistència que en aquell moment no estaven cobertes.
Com OBJECTIU al voltant de la salut mental, Nou Camí es planteja la defensa i la cura de les persones que tenen una malaltia, però de manera especial, el de les persones que tenen una malaltia mental i / o discapacitat intel·lectual. 

http://www.hospitalariasbarcelona.org/

 

 

     
     
  • consell d'inserció laboral
  • consell dde rehabilitació
  • Consell d'habitatge
  • Consell infanto-juvenil

Agenda

Les ulleres del perjudici

El proper diumenge dia 16 d'Octubre a les 13 hores al Parc Torras Villà de Granollers es realitzarà l'entrega del premi del Concurs de Cartells del Dia Mundial de la Salut Mental

Obertament 'Allunya els teus prejudicis"