Fòrum d’iniciatives en assistència i gestió
en salut mental i addiccions  a Catalunya

 

Som una associació formada per 22 entitats
del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció social  en salut mental i addiccions , per a infants i per adults.

 Fòrum compta amb mes de 100 serveis
( CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil , llars residencia, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials , clubs socials, serveis tutelars ) i mes de 1000 professionals.


 

Què fem a Fòrum

 

Distintiu Compromís Antiestigma

Distintiu Compromís Antiestigma

Obertament, referent en la lluita contra l’estigma en salut mental des de fa més de deu anys, presenta el distintiu Compromís Antiestigma, un segell perquè centres i organitzacions que han realitzat esforços tangibles en la lluita contra l’estigma en salut mental puguin ser identificats pel públic.

Guia sobre economia social

Guia sobre economia social

Tornem a publicar la Guia sobre economia social elaborada per Fòrum, dins el marc dels projectes de desenvolupament i enfortiment de l’ESS a les nostres entitats.

Serveis socials i ambit de salut mental i addiccions

Serveis socials i ambit de salut mental i addiccions

El sistema de serveis socials presenta febleses estructurals que fan molt difícil donar resposta als reptes actuals. Una de les mancances principals consisteix en que els drets socials no gaudeixen de la mateixa consideració que s'atorga als drets a la salut o a l'educació

@forumsalutmental