Fòrum Salut mental d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya

Som una associació formada per 25 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció social en salut mental i addiccions , per a infants i per adults.

Fòrum compta amb mes de 100 serveis ( CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil , llars residencia, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials , clubs socials, serveis tutelars ) i mes de 1000 professionals.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL CORONAVIRUS

INFORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

INFORMACIÓ PER A LA CIUTADANIA

 Coronavirus informació general

Coronavirus professionals

Coronavirus Ciutadania

Cap a una atenció integrada social i sanitària

Enric Taula home
El proper dimarts 12 de maig tindrà se celebrarà el cicle 'Catalunya Social' organitzat per la Taula del Tercer Sector on Enric Arquès hi participa com a president de Fòrum en la taula de debat junt a ABD i la Fundació Finestrelles.

Jocs Florals del CAS de Sants

casinet home

El proper 28 d'abril, dimarts, a les 19:00 h., ABD organitza la vintiunena edició dels Jocs Florals del CAS de Sants, conjuntament amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, titular d'aquest Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, que gestiona ABD.

Noves exposicions de Una Mirada al Barri

Mirada Barri home

Aquest mes d’abril comencen les exposicions anuals de Una Mirada al Barri, l’activitat que realitzen els Clubs Socials de Fundació Joia i que aquest any se centraran en el districte de Ciutat Vella.