Fòrum Salut mental d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya

Som una associació formada per 24 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció social en salut mental i addiccions , per a infants i per adults.

Fòrum compta amb mes de 100 serveis ( CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil , llars residencia, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials , clubs socials, serveis tutelars ) i mes de 1000 professionals.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL CORONAVIRUS

INFORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

INFORMACIÓ PER A LA CIUTADANIA

 Coronavirus informació general

Coronavirus professionals

Coronavirus Ciutadania

Jocs Florals del CAS de Sants

casinet home

El proper 28 d'abril, dimarts, a les 19:00 h., ABD organitza la vintiunena edició dels Jocs Florals del CAS de Sants, conjuntament amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, titular d'aquest Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, que gestiona ABD.

Noves exposicions de Una Mirada al Barri

Mirada Barri home

Aquest mes d’abril comencen les exposicions anuals de Una Mirada al Barri, l’activitat que realitzen els Clubs Socials de Fundació Joia i que aquest any se centraran en el districte de Ciutat Vella.

Presentació de la Xarxa d'Habitatge d'Arep

arep sallo ok home

El passat 09 de Març, va tenir lloc la presentació de la Xarxa d’Habitatge d’Arep al Casal de Barri de Sant Andreu sota el títol “Convivència, Responsabilitat i Independència”.  Van participar tècnics i persones usuàries dels diferents serveis d’habitatge (Residència, Llars amb suport i Suport a la pròpia Llar "PSALL") 

Les generalitzacions no ajuden a trobar respostes

CARTA HOME 01

Arran del tràgic destí del vol 4U9525 a Düsseldorf, des d’Obertament volen recordar que la gran majoria d’actes violents no s’expliquen per cap trastorn de salut mental. Fins i tot, en el cas que una persona amb problemes de salut mental cometi un acte violent, en la majoria dels casos el trastorn no és la causa d’aquest comportament.