Fòrum Salut mental d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya

Som una associació formada per 24 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció social en salut mental i addiccions , per a infants i per adults.

Fòrum compta amb mes de 100 serveis ( CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil , llars residencia, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials , clubs socials, serveis tutelars ) i mes de 1000 professionals .

Fundació Joia guanya el premi Avedis Donabedian a la millor Memòria

La Fundació Avedis Donabedian ha guardonat a la Fundació Joia amb el Premi Ignasi Aragó i Mitjans a la Millor Memòria d'una Institució Sanitària o Social en la seva edició 2018 dels Premis Avedis Donabedian a la qualitat.

 

Aquest premi, que enguany comparteixen amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, està destinat a premiar l'excel·lència. Compta amb un recorregut de 29 anys i gaudeix de gran prestigi dins el sector sanitari.

 

Un Comitè d’Avaluació, format per especialistes independents, han revisat i valorat tota la Memòria 2016 de la Fundació i ha elevat la seva candidatura al jurat, format per personalitats de reconegut prestigi del sector. De l'informe que han realitzat sobre la candidatura de Fundació Joia, destaquen els següents comentaris del jurat:

 

El valor afegit de l’entitat: descripció de tota la seva activitat assistencial, amb molta vinculació a recursos i generació de xarxa amb l’entorn; els resultats obtinguts sobre el total de la població atesa; i sobretot la seva important projecció social, les col·laboracions i acords, i les accions de Responsabilitat Social.

 

L'evolució cap a la igualtat que ha fet la Fundació, a través de la Comissió d’Igualtat, en els últims tres anys i totes les seves mesures de conciliació.

 

Els plans de formació per a les professionals del centre Especial de Treball per nivells de supervisió i la informació que s'aporta sobre els clients.

 

Disseny agradable i de fàcil lectura. De comprensió agraïda, busca la facilitat de comprensió mitjançant l’ús de gràfics i iconografia, colors i dibuixos. Destaquem l’obstinació per fer de la lectura un element facilitador de la comprensió. S’identifica clarament a qui va dirigida la memòria. Excel·lent intel·ligibilitat de la memòria.

 

Des de la Fundació Joia agraeixen aquest reconeixement, que implica a tot l'equip de la Fundació en la seva realització i que “ene impulsa a seguir treballant per donar el millor servei a les nostres persones usuàries i, així, complir la nostra missió”.

 

L'entrega de premis serà el proper 11 d'abril a les 20 hores al Palau de la Música Catalana.

 

Aquí podreu consultar la llista de guardonats en totes les categories.

 

650 avedis