Fòrum Salut mental d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya

Som una associació formada per 24 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció social en salut mental i addiccions , per a infants i per adults.

Fòrum compta amb mes de 100 serveis ( CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil , llars residencia, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials , clubs socials, serveis tutelars ) i mes de 1000 professionals.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL CORONAVIRUS

INFORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

INFORMACIÓ PER A LA CIUTADANIA

 Coronavirus informació general

Coronavirus professionals

Coronavirus Ciutadania

Alterarte crea el projecte i exposició 'Identitats' al Museu de Mataró

Alterarte del Centre de Formació i Prevenció en col·laboració amb el Museu de Mataró treballaran durant el mes de juliol dins el museu temes com la identitat, l’estigma i els prejudicis, per fer palès la problemàtica amb la que es troben les persones en risc d’exclusió.

 

Amb una sèrie de tallers i dinàmiques es pretén fomentar la desestigmatització i la coneixença entre persones, entitats i col·lectius fent bandera del lema ‘la ignorància és el que posa barreres’.

 

Es vincularà persones professionals i participants de les entitats culturals i artístiques Alterarte i Museu de Mataró, per crear una obra i intercanviar experiències de vida. D’aquesta manera canvien els rols dels participants com a artistes creadors. Aquestes obres s’exposaran al pati de Ca l’Arenas del 18 al 28 de juliol

 

Amb aquest treball es pretén consolidar el teixit associatiu a la ciutat creant una xarxa amb entitats culturals i visibilitzar les capacitats creatives de tots els col·lectius. mostrant la obra en públic.

 

cartell identitats petit copia