Fòrum Salut mental d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya

Som una associació formada per 24 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció social en salut mental i addiccions , per a infants i per adults.

Fòrum compta amb mes de 100 serveis ( CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil , llars residencia, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials , clubs socials, serveis tutelars ) i mes de 1000 professionals .

L’entitat africana Miséricorde Sans Frontière de Zafir visita Arep

El passat 11 de gener, Arep va rebre la visita d’una professional de salut mental de Togo, Àfrica, acompanyada pels tècnics de la Federació Salut Mental Catalunya.

 

La Sra. Sor Odile Edoh, infermera de psiquiatria de Togo, va mostrar força interès en els diferents serveis i programes per a persones amb problemes de salut mental desenvolupats a l’Associació Arep.

 

La reunió va tenir com a objectiu facilitar el intercanvi d’experiències de treball en salut mental i ajudar a implementar un model d’atenció centrat en les persones a Togo. 

 

Noti Togo Arep