Fòrum Salut mental d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya

Som una associació formada per 24 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció social en salut mental i addiccions , per a infants i per adults.

Fòrum compta amb mes de 100 serveis ( CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil , llars residencia, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials , clubs socials, serveis tutelars ) i mes de 1000 professionals.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL CORONAVIRUS

INFORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

INFORMACIÓ PER A LA CIUTADANIA

 Coronavirus informació general

Coronavirus professionals

Coronavirus Ciutadania

Fundació Joia obre un nou servei de Rehabilitació de Joves a Sant Martí

El passat 25 de setembre, la Fundació Joia va obrir un nou servei de Rehabilitació de Joves al districte de Sant Martí de Barcelona, a les noves instal·lacions que tenen al c/Bac de Roda, 149.

 

Aquest servei se suma als dos que ja tenien als districtes de Sants-Montjuïc i de Gràcia, i que durant el 2018 van atendre 268 joves i les seves famílies.

 

Què és Rehabilitació de Joves?

 

És un servei on treballen la recuperació i la inclusió de les persones joves amb problemes de salut mental, mitjançant el retorn a la formació reglada, el treball dels hàbits laborals, la participació activa a la comunitat, la recerca activa de feina, i el procés d’inserció al mercat laboral, juntament amb el suport al manteniment del lloc de feina.

 

Com treballen?

 

Gestionen amb el/la jove un pla amb els objectius rehabilitadors i de reinserció proposats en funció de les potencialitats detectades per part de l’equip interdisciplinari (Tècniques d’Atenció Directa, la Treballadora Social i la Psicòloga). Donen suport i acompanyament individualitzat a les situacions per les quals van passant i treballen amb les necessitats del/la jove i la família, per assegurar l’abordatge integral.

 

Quines activitats duen a terme?

 

Des de la Fundació Joia realitzen un programa d'activitats funcionals de grup d'acord amb els objectius rehabilitadors i de reinserció de cada jove. Desenvolupen un programa de participació directa en àmbits comunitaris, on ajuden als/les joves en la recerca de recursos formatius i laborals. Entre d'altres, es duen a terme activitats com ara Tècniques d'estudi, Taller de còmic, Taller de cuina, Taller d'enquadernació o el Taller esportiu. Actualment estan iniciant un procés d’acompanyament a l'ESO a través del IOC (Institut Obert de Catalunya) per tal de potenciar que les persones joves puguin obtenir el títol de l'ESO.

 

noti LocalSantMarti