Fundació Lar


fundacio lar

Fundació Lar va iniciar la seva activitat l’any 2001 com entitat sense ànim de lucre dedicada a l’atenció de les persones afectades per malalties mentals. Amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació comunitària i normalització de les persones l’entitat ofereix serveis públics d’habitatge,  laborals,  d’oci i  de tutela.

www.fundaciolar.cat

comparteix amb nosaltres