El Treball amb famílies. Curs 2021, organitzat per la Fundació Eulàlia Torras de Beà

Tots els professionals que treballen amb nens i adolescents saben de la importància del treball amb els pares ja que el seu paper és decisiu en la construcció del món intern del fill i en la comprensió que pugui fer de la realitat que l’envolta.

Tant des de l’àmbit escolar, clínic i social és important crear una relació de col·laboració amb els pares, fer equip amb ells, a fi que puguin donar el suport adequat a aquelles situacions evolutives que es donen en la criança. En canvi, sovint es troben amb que els costa entendre i acceptar les dificultats del seu fill.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és comprendre les inquietuds dels pares i trobar els recursos que s’adaptin a cada família. Els aspectes sans del grup familiar, les seves motivacions i la seva capacitat de compromís seran determinants per ajudar-los.

Aquest curs, organitzat per la Fundació Eulàlia Torras de Beà, pretén oferir eines per a què el professional que treballa amb pares –tant des del camp clínic com des de l’escola- pugui assistir-los tenint en compte les funcions parentals i les ansietats, i defenses, afavorint dinàmiques relacionals que potenciïn l’estabilitat dels pares per poder facilitar el creixement dels fills. 

  • Horari: Dissabtes de 9 a 14 hores, excepte el 24/4/2021 que és de 9 a 12:30 (18,5 hores lectives)
  • Sessions: 4 sessions (23/01/2021 - 27/02/2021 - 20/03/2021 - 24/04/2021)
  • Preu: 245 euros
  • Online:  S’utilitzarà la plataforma Zoom.

 

  • curs el treball amb families
comparteix amb nosaltres