La Fundació Eulàlia Torres de Beà inicia el proper 06 de març  un curs d'aprofundiment en les tècniques projectives en la clínica infantil i juvenil.

Aquest curs és un curs online pensat tant per a professionals que ja van fer el curs d'introducció en les tècniques projectives com per aquells que vulguin tenir un coneixement més ampli en aquestes tècniques.

Aquesta base facilita l’abordatge dels trastorns d’aprenentatge, entesos com una resposta inadequada davant l’exigència escolar, familiar i social. Sovint estem massa pendents dels resultats acadèmics i prestem poca atenció al rerefons emocional i personal del nen al qual li costa aprendre.

Objectiu:

Donat que les bases teòriques van ser treballades en el curs de Tècniques Projectives nivell I, l'objectiu d’aquest curs nivell II és aprofundir en el coneixement de les Tècniques Projectives com a forma d'exploració psicològica, per tal d'aconseguir la descripció i la comprensió de la personalitat. Es posarà l’accent en els elements que permetin la comprensió diagnòstica.

Metodologia:

Es partirà de la pràctica com a forma d’aprofundir en el maneig de les proves. Especial èmfasi en la interpretació de cadascuna de les proves a fi d’afavorir la capacitat de reflexió, anàlisi i sentit crític. 

Més informació: https://www.fetb.org/ca/producto/curs-tecniques-projectives-infantil-juvenil/

comparteix amb nosaltres