Fòrum Salut mental d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya

Som una associació formada per 24 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció social en salut mental i addiccions , per a infants i per adults.

Fòrum compta amb mes de 100 serveis ( CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil , llars residencia, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials , clubs socials, serveis tutelars ) i mes de 1000 professionals .

XI jornades de la Fundació Nou Barris

 

Aquestes jornades pretenen reflexionar sobre la societat actual caracteritzada per canvis constants, dels que les infàncies i les adolescències no són alienes.

Els joves demostren que són conscients de tot el que els envolta a través de diferents símptomes: la hiperactivitat, la depressió, el fracàs escolar, els trastorns de la conducta, entre d’altres.

La societat d'avui està altament medicalitzada i cada vegada més  sovint, els psicofàrmacs es presenten com allò que permetria restituir el desequilibri mateix de la vida. Aquestes jornades pretenen reflexionar i donar resposta a aquesta pràctica de la que tampoc s’escapen els Infants i Adolescents.

13.02.05  Nou barris granDurant aquestes jornades, la Fundació Nou Barris pretén compartir amb tots els professionals de l’àmbit sanitari, social i educatiu aquest debat per poder avançar conjuntament en el seu esclariment.

El mateix dia podran gaudir de les exposicions - Què pensar. Què desitjar. Què fer. Col•lecció d’Art Contemporani de la Fundació “la Caixa”. - Seduïts per l’art. Passat i present de la fotografia .

 


El preu de les inscrpcions fins el 18 de febrer són 20€ i des del 19 fins al 14 de març, 30. Us podeu inscriure aquí.