Gran acollida de la compareixença de Calafat i Grifoll al Parlament

 El passat 13 de novembre, la Sra. Carme Calafat i la Sra. Carme Grifoll, com a representants de la PINCAT, van participar de la Comissió d’Infància al Parlament de Catalunya.

 

calafat i grifoll notiDurant 30 minuts, van oferir les reflexions i aportacions que la Plataforma (PINCAT) ha elaborat al voltant de la Salut Mental dels infants i adolescents.

 

Tant Grifoll com Calafat van fer aquesta presentació davant els diputats i diputades i diferents entitats socials que constitueixen la Comissió d'Infància al Parlament de Catalunya i van presentar el Dossier “L’atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent” (febrer 2017).

 

Aquest Dossier núm. 51, (que se suma a la iniciativa que des del 2010 la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social va emprendre amb la col·lecció de Dossiers “Debats Catalunya Social. Propostes des del Tercer Sector”),  aporta una eina que no només té per objectiu informar de la situació de la salut mental d’infants i adolescents a Catalunya, sinó que també és una eina de canvi a través del seu contingut propositiu, aportant mesures i recomanacions.

 

Les propostes que van fer es presenten en relació a 5 temes: L'equitat territoiral, la col.laboració interdepartamental, l'accessibilitat i necessitat de recursos segons les etapes i desenvolupament i els factors socials, la prevenció i promoció, i per últim la formació i competències professionals.

 

Segons aquest dossier, Catalunya necessita l'abordatge de la Salut Mental Infantil des de polítiques integrals i transversals, contemplant actuacions de promoció, prevenció i protecció perquè “actualment, estem vivint un increment de demandes d'infants que acudeixen a la nostra xarxa de SMI, hi ha un augment de diagnòstics cada cop més complexes i amb major incidència de factors socials".

 

Segons, Grifoll i Calafat la proposta va tenir molt bona acceptació: “Tots els partits varen agrair la feina de la PINCAT i les propostes i reptes que en el mateix hi plantegem".

 

No es descarten més compareixences en temes d'infància però de moment  no s’ha acordat cap altra per aquest any referida a la Salut Mental Infantil

 

Podeu consultar el dossier, fent click aquí

 

 

 

 

 

 

comparteix amb nosaltres