El president de Fòrum Salut Mental, Enric Arqués, compareix al Parlament

El president de Fòrum Salut Mental, Enric Arqués compareix al Parlament amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (200-00003/12). Serà avui, 11 de febrer a les 18:30 hores.

 

Actualment el Parlament de Catalunya està tramitant el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (200-00003/12) i dins del procediment legislatiu els grups parlamentaris poden demanar a algunes entitats, com Fòrum Salut Mental, que compareguin per donar la seva opinió o formular propostes que els grups parlamentaris podran recollir i incorporar en el text final de la llei.

 

En aquest context, el president de Fòrum Salut Mental intervindrà oralment. La mecànica de la compareixença comença amb una exposició del president d’un temps recomanat de set minuts i màxim de deu minuts, abans o després de l’exposició d’altres entitats.

 

Cada bloc té habitualment tres o quatre intervinents. A continuació, cada grup parlamentari té un torn per a fer preguntes als diversos intervinents del bloc i, finalment, cada intervinent disposa d’un temps d’uns deu minuts per a respondre.

 

Captura de pantalla 2019-02-11 a las 11.01.54

comparteix amb nosaltres