Les intervencions sociolaborals comunitàries tenen el potencial de millorar el benestar, la salut i la qualitat de vida de les persones desocupades

La investigació, desenvolupada per ABD amb el suport del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut GREDS-EMCONET de la Universitat Pompeu Fabra i la Federación Enlace, s’estructura en dos estudis. El primer estudi, d’una banda, descriu les característiques socioeconòmiques i l’estat de salut de població en atur en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona a partir de la informació de l’Enquesta de Condicions de vida a persones usuàries dels Serveis Socials (2016), cedida per l’Ajuntament de Barcelona.

D’altra banda, a partir de mètodes qualitatius, el segon estudi explora i descriu tres projectes comunitaris orientats a població en situació d’atur: el Servicio d’atenció socioeducativa per a la inclusió social, a Madrid, el Programa OLA, a Sevilla, i Comunitat Activa, a l’Hospitalet de Llobregat. L’estudi n’avalua tant el procés de les intervencions, com els seus impactes en l’ocupabilitat i el benestar.

Conclusions

1) L’impacte negatiu de la desocupació no es distribueix homogèniament, si no que afecta en major mesura a aquells sectors de la població que ocupen posicions socialment desfavorides.

2) Hi ha un important sector de la població desocupada que no rep prestacions i es troba en una greu situació de desprotecció i vulnerabilitat social. 

3)  És necessari crear respostes més adaptades a les necessitats específiques d’aquests col·lectius, així com promoure un canvi en el paradigma en la intervenció sociolaboral.

4) Les intervencions sociolaborals comunitàries tenen el potencial de millorar el benestar, la salut i la qualitat de vida de les persones desocupades. 

Segueix llegint aquí...

Noti Roda premsa intervencions sociolaborals copia

comparteix amb nosaltres