Projectades 47 noves vivendes de lloguer assequible

El projecte, que incrementa en 47 vivendes el parc d’habitatge assequible de la ciutat, ha estat dissenyat per Mediaurban i la gestió anirà a càrrec de la Fundació Hàbitat3

És el primer solar que l’Ajuntament adjudica a una iniciativa privada empresarial perquè edifiqui i gestioni pisos de lloguer per sota dels preus de mercat i també per sota dels preus de l’habitatge protegit

Es  tracta d’un  nou  model  de promoció delegada a  través  del  qual l’Ajuntament coresponsabilitza l’empresa privada sense perdre mai la propietat del sòl, que continuarà essent municipal

L’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), ha seleccionat el projecte presentat per Mediaurban (l’Agència de Continguts Urbans del Grup Mediapro), i la Fundació Habitat3, per a la construcció, en règim de dret de superfície, de 47 habitatges socials de lloguer públic al carrer Badajoz 11-15, al barri del Poblenou. Els habitatges estaran dotats d’Habitant, l’app dissenyada per Mediaurban.

Amb aquesta adjudicació, l’Ajuntament implanta per primera vegada un nou model del que s’anomena la “promoció delegada” a través del qual adjudica a tercers la promoció de projectes d’habitatge de preu assequible sense perdre mai la propietat del sòl. En aquest cas, per primera vegada, l’adjudicatari i promotor no és una fundació o una entitat sense ànim de lucre sinó una societat mercantil, i la proposta guanyadora de la licitació ha ofert que el preu de l’habitatge que es construirà no només estigui per sota del preu de mercat sinó també per sota del preu de l’habitatge de protecció oficial. Els preus dels lloguers se situaran entre els 5,5 /m2 i els 7 /m2, davant dels 13-14 euros de mitjana

Llegeix tota la nota de premsa 

Noti vivendes

comparteix amb nosaltres