ABD gestionarà un equipament pioner a Barcelona per allotjar a persones amb addiccions arran de la crisi de la COVID-19

L’Ajuntament de Barcelona ha habilitat un nou dispositiu per acollir 70 persones sense llar amb addiccions de manera que puguin passar el confinament com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. L’equipament està adaptat a les necessitats d’aquest col·lectiu i, a més d’oferir-los sostre, funcionarà com a servei de reducció de danys pel consum de drogues i alcohol.

El servei es prestarà en un espai cedit per la Fundació Pere Tarrés i és un recurs de titularitat de l’Administració pública: Ajuntament de Barcelona i Agència de Salut Publica ASPB, gestionat per l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD.

La finalitat de l’equipament és la de garantir que la persona usuària de drogues en situació de sense llar  disposi d’una opció de confinament acord a la seva situació equiparant els seus drets als de la població general durant l’estat de l’alarma decretat pel COVID-19 a Barcelona. Per complir aquest objectiu, des d’ABD hem dotat al recurs de professionals amb formació i experiència àmplia en l’atenció a persones que consumeixen drogues en situació d’alta vulnerabilitat. Es tracta de professionals que provenen del CAS Baluard (espai de l’ASPB que també està gestionat per ABD) amb totes les competències necessàries per a la gestió de serveis de reducció de danys, atenció a la drogodependència i gestió i resolució del conflicte.

Col·laboració públic-privada

Des d’ABD afirmen estar satisfets d’estar al peu del canó i al servei de les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat. Ja sigui des del capdavant dels serveis essencials o a través del teletreball. A la vegada, en la posada en marxa d’aquest servei, la col·laboració entre administració i entitats socials és una de les claus de l’èxit

No obstant això, des de l'Associació Benestar i Desenvolupament demanen que en el futur hi hagi establiments de pernocta i atenció estables per a població amb problemàtica addictiva a les drogues en acord al respecte als drets socials i oportunitat d'inclusió de població molt vulnerable i sobre la qual recau una molt forta estigmatització.

 

NotiABD gestio equip

 

comparteix amb nosaltres