Fòrum Salut Mental reclama a la Generalitat mesures extraordinàries en ocupació per a les persones amb trastorn de salut mental

Fòrum Salut Mental reclama a la Generalitat de Catalunya mesures de discriminació positiva envers el col·lectiu de salut mental. L’entitat demana que:

 • No es redueixin els fons provenients de la Conferència Sectorial estatal orientats a les Polítiques Actives d’Ocupació.
 • L’increment de la subvenció prevista al 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) dels treballadors/es amb especials dificultats, com és el col·lectiu de salut mental.
 • Es subvencionin els períodes de baixa dels treballadors/es amb certificat de discapacitat  durant el temps que duri l’estat d’alarma.
 • Afavorir el manteniment de la facturació a través de la inclusió de clàusules socials a tots els concursos públics 

El Consell d’Inserció Laboral de Fòrum Salut Mental reclama, com a via imprescindible per fer front a la crisi econòmica i social generada per la COVID-19, intensificar de manera urgent les polítiques públiques d'ocupació dels col.lectius amb més dificultats, com és el de la salut mental, ja que es troben en una situació de vulnerabilitat important a l’actualitat. 

Fòrum Salut Mental considera inadmissible  la reducció en un 55% dels fons provinents de la Conferència Sectorial adreçats a les Polítiques Actives d’Ocupació, ja que aquesta reducció pot afectar greument tot el model de suport a la inserció laboral tant en els Centres Especials de Treball com en les empreses del mercat ordinari.

Per garantir  la igualtat d’oportunitats i  la reducció de l’exclusió laboral d’aquelles que mostren especials dificultats, el Consell d’Inserció Laboral de Fòrum Salut Mental reclama a la Generalitat de Catalunya mesures de discriminació positiva envers el col·lectiu de salut mental.

Aquestes són algunes de les mesures que reclamen: 

 1. Que es rectifiqui la decisió de reduir els fons provinents de la Conferència Sectorial estatal orientats a les Polítiques Actives d’Ocupació de cada comunitat autònoma i que en el cas de Catalunya representa una disminució del 55%.

Aquesta mesura afectarà als Centres Especials de Treball (CETs) i als programes específics d’inserció laboral en el mercat ordinari (Programes de Garantia Juvenil i els Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport -SIOAS-), entre d’altres. 

Aquesta disminució dràstica dels fons econòmics serà un daltabaix per a la inserció laboral del col·lectiu de salut mental, especialment per als joves.

 1. Mesures addicionals i extraordinàries  pels Centres Especials de Treball:
 • Increment de la subvenció prevista al 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) d'aquells treballadors/es amb especials dificultats, com és el col·lectiu de salut mental. 
 • Que es subvencionin els períodes de baixa dels treballadors/es amb certificat de discapacitat  contractats en els  CETs durant el temps que duri l’estat d’alarma i el confinament i fins que no es pugui normalitzar totalment la situació.
 • El manteniment de les  Unitats de Suport  a l’Activitat Profesional (USAP) dels CETs  per continuar oferint el suport als treballadors/es amb discapacitat afectats per ERTOs.
 • Intensificació en el control en el compliment de la Llei General de Discapacitat (antiga LISMI), ja que el manteniment dels llocs de feina de les persones amb discapacitat per trastorn de salut mental depenen majoritàriament de que les empreses contractin els serveis dels CETs en els quals treballen, i poder així mantenir la facturació. 
 • Així mateix, per afavorir el manteniment de la facturació, que es garanteixi la inclusió de clàusules socials a tots els concursos públics que afavoreixin la contractació dels serveis i productes dels CETs.
 • Per solventar els problemes de liquiditat dels CETs, facilitar l’accés a línies de crèdit a interès zero i amb un termini de carència ampli.
 1. La resolució de la convocatòria dels programes de garantia juvenil del 2020 quan s’aixequi l’estat d’alarma per treballar de manera immediata les necessitats d’inserció laboral dels joves.
 2. La publicació  de la convocatòria de SIOAS  prevista per l’any 2020 amb un increment del pressupost de l’any anterior per fer front a les necessitats d’inserció dels col·lectius més vulnerables.

El Consell d’Inserció Laboral de Fòrum Salut Mental està integrat per entitats que ofereixen serveis i programes de formació i inserció laboral en empreses del mercat ordinari i en centres especials de treball propis.

Cada any, atén més de 2.500 persones amb trastorns de salut mental i aconsegueix cada any al voltant d’un 50% d’inserció laboral de les persones que passen pels seus serveis. 

Fòrum Salut Mental, que agrupa a 24 entitats catalanes de salut mental, compta amb més de 1.700 professionals i atén al voltant de 70.000 persones anualment, recorda que amb aquesta situació les entitats estan fent grans esforços per acompanyar i mantenir actius els projectes personals,  professionals i de inserció laboral de les persones usuàries, mantenint estable el seu estat de salut mental. Per això necessiten el suport de l’Administració pública, per garantir el benestar emocional de les persones que actualment tenen trastorns de salut mental i d’aquelles que en tindran degut a la situació social que restarà després de la pandèmia i que ja s’està fent visible.

 

DESCARREGA'T LA NOTA DE PREMSA

 

noti apunts CET

comparteix amb nosaltres