La Covid-19 al Consell d’Habitatge de Fòrum Salut Mental

La Covid-19 està provocant un canvi  en la manera de treballar vers la persona, per aquest motiu l’equip del Consell d’Habitatge de Fòrum Salut Mental s’ha anat reunint cada 15 dies.

En els moments que l’equip ho h considerat necessari, ha anat contrastant i compartint situacions, vivències i maneres de fer dels serveis d’habitatge que es gestionen des de les entitats de Fòrum, amb l’objectiu d’abordar el millor possible la situació actual de pandèmia i confinament degut a la Covid-19. 

Una de les realitats que estem vivint és la manca de claredat i la tardança de la publicació de protocols per part de l’administració i les diferències d’aplicació en funció del territori o àrea de salut.  Aquest fet provoca un major esforç en el bon fer dels equips que estan treballant dia a dia per acompanyar a les persones ateses des dels nostres serveis, i adaptar les metodologies a aquesta nova realitat. 

El Consell d’Habitatge possibilita compartir les diverses visions d’afrontament a les situacions que es viuen des dels diferents dispositius,  fet que està comportant un enriquiment professional i una oportunitat d’aprendre noves maneres de fer a tots nivells, i al mateix temps, conèixer i fer pressió a l’administració  sobre aquells aspectes que no funcionen correctament: arribada de materials de protecció, relacions amb serveis sanitaris.... 

Amb la publicació des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  de les normatives i recomanacions pel procés de desconfinament de les persones residents als nostres serveis d’habitatge, apareix, o millor dit, es segueix fent palès, la no diferenciació amb altres col·lectius i  el tracte diferencial existent  vers la població en general, fet  que considerem  pot vulnerar els seus drets. 

És un moment de grans dificultats pel sistema en general, però precisament per aquest motiu, és un moment en el que les evidencies queden més clares i on es poden trobar canvis adients per millorar l’atenció a les persones. 

Noti consell dhabitatge

comparteix amb nosaltres