Presentem la memòria del 2020

Com portem fent en els darrers anys, us presentem la memòria de Fòrum Salut Mental i Addiccions on hem resumit molt breument qui som, què fem, amb qui col·laborem,…

A Fòrum Salut Mental i Addiccions treballem per al Desenvolupament d’un model públic, d’atenció a la salut mental i les addiccions, que asseguri l’assistència, la rehabilitació i la inserció social i laboral, en totes les fases del cicle vital, des d’un entorn comunitari. 

Promovem la consolidació i creixement dels professionals i de les entitats de la salut mental comunitària amb l’objectiu de consolidar la seva aportació als afectats i a la societat. 

L’atenció a la salut mental i les addiccions s’ha de considerar com a nucli essencial del sistema de cohesió social. 

Què fem?

  • Fomentem la promoció i la prevenció. 
  • Centrem l’acció en la persona, en les seves capacitats, necessitats i preferències. 
  • Promovem la recuperació entesa com un projecte de vida amb sentit per la persona i definit per ella mateixa. 
  • Desenvolupem la inclusió en el marc de l’entorn familiar, educatiu, laboral i social. 
  • Integrem l’acció sanitària, social, d’inserció laboral i educativa. 
  • Treballem en xarxa amb la comunitat i amb el teixit associatiu del territori. 
  • Fomentem la participació i l’apoderament de les persones que atenem. 
  • Intervenim i treballar contra l’estigma. 

Podeu descarregar la memòria aquí

 

Captura de pantalla 2021 06 01 a las 17.57.57

 

http://forumsalutmental.org/images/Quadriptic_Memoria_Global_Forum_594x210mm_digital.pdf

comparteix amb nosaltres