Nova incorporació al Fòrum d’Entitats Col·laboradores

Donem la benvinguda al Fòrum d’entitats col·laboradores a la Cooperativa SePrA

Servei de Prevenció de Riscos Laborals, l'únic acreditat amb format cooperatiu i de l'Economia Social a Catalunya

Promouen, més enllà dels criteris i necessitats legals, Organitzacions conscients, espais confortables, la salut corporal i el BenEstar emocional, des d'una mirada sensible i especialitzada en les persones que cuiden de persones, incorporant la perspectiva feminista i la lluita contra els estigmes en la seva tasca.

Avaluacions de riscos psicosocials, primers auxilis emocionals, confort físic i qualitat de l'aire, alimentació sana, planificació de l'activitat física, prevenció de trastorns múscul esquelètics, acompanyament psicològic a persones treballadores i moltes altres propostes es sumen a les metodologies preventives més tradicionals per avançar cap a un concepte més ampli, la Salut Laboral, i la voluntat d'integrar aquests processos a les dinàmiques de les empreses i entitats a qui donen servei.

comparteix amb nosaltres