DAL UNIVERSAL és l'última incorporació al Fòrum d'Entitats Col·laboradores

Ja forma part del Fòrum d’Entitats Col·laboradores DAL UNIVERSAL, entitat  de Serveis de traducció i interpretació.  

Realitzen traduccions i interpretacions especialitzades en el tercer sector i en particular en els àmbits de salut, educació i serveis socials, inclosos projectes de cooperació.  

Traduccions del català, castellà i anglès (britànic i americà) en qualsevol de les modalitats. Tradueixen projectes i subvencions nacionals i per a la UE, Nacions Unides i Unesco: documents, normatives, etc...

No només tradueixen, fan propostes de llenguatge i expressivitat per tal d’aconseguir una major puntuació en les convocatòries que es presentin projectes.

 

different language speech bubble hello concept

 

Imatge www.freepik.es

comparteix amb nosaltres