Màster en Salut Mental Comunitaria 2022-2023

master salud mental comunitaria 2022 gPer iniciativa de diverses institucions de la Xarxa d’Atenció Pública a la Salut Mental a Catalunya hem tornat a organitzar aquest màster amb la finalitat de donar formació en salut mental comunitària. 

Està dirigit a professionals de diferents procedències i pretén profunditzar en el marc comú i sentit de l’atenció comunitària sense excloure cap de les formes d’entendre la salut mental i la seva atenció, però sempre des d’un enfocament comunitari. 

Els eixos que sostenen l’atenció comunitària passen per la promoció de la salut mental, la prevenció del trastorn mental, la dimensió comunitària que tots els tractaments comporten i la rehabilitació psicosocial, tot això sota el paradigma de la recuperació (recovery). 

Incorporant l’àmbit de la persona adulta, l’àmbit infanto-juvenil i l’àmbit de les drogoaddiccions.

www.mastersaludmentalcomunitaria.com

comparteix amb nosaltres