El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

Les entitats socials defensen que és l’oportunitat de posar en valor el seu paper i la seva contribució essencial a l’hora de garantir els drets socials, el benestar i la protecció dels col·lectius en situació o risc d’exclusió.

El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

"Aquesta és una llei essencial per a les persones i per al país. La Llei del Tercer Sector Social és necessària, oportuna, urgent i viable". El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya, després que avui s’ha registrat a la cambra catalana una proposició de llei que reconeix el paper i l’aportació de les entitats socials a la societat i les persones. Per a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, no es pot entendre la garantia dels drets socials, el benestar i la protecció social sense la contribució fonamental de les entitats. "L’estat del benestar s’ha construït des de la iniciativa social que representa el Tercer Sector Social" asseguren les dues organitzacions representatives del sector. A la roda de premsa de valoració de l'inici del tràmit parlamentari, la Taula i la Confederació han estat acompanyades del partits polítics que han donat suport a la tramitació de la llei: Socialistes i Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d'Unitat Popular- Un Nou Cicle per Guanyar, En Comú Podem, Ciutadans i el Partit Popular. 

Nota de premsa

comparteix amb nosaltres