Creació de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental

El Govern ha aprovat ahir dia 24/05,  la creació de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental. L’objectiu de la Taula és impulsar, coordinar i assessorar en els objectius i funcions del Pacte Nacional de Salut Mental, mitjançant la participació de tot el sector, dels departaments de la Generalitat amb competències en matèria de salut mental i del món local.

Creació de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental


La Taula Es constitueix com un instrument de participació de tot el sector, dels departaments de la Generalitat amb competències en matèria de salut mental i del món local

Les funcions de la Taula són:

  • Estudiar, formular i coordinar propostes del Pacte a través de la participació activa en l’elaboració de l’estratègia de salut mental.
  • Fer el seguiment, coordinació i validació, si escau, de les propostes elaborades pels grups de treball.
  • Fer el seguiment de les propostes de la resolució 185/XIV del Parlament de Catalunya sobre la salut mental en el Ple del Parlament celebrat el passat mes de desembre.
  • Aquí trobareu la Nota de premsa: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/421657/govern-crea-taula-del-pacte-nacional-salut-mentall
comparteix amb nosaltres