Monogràfic gratuït “L’ús d’entorns digitals a la infància, l’adolescència i la joventut”

El dijous 7 de juliol, de 17 h a 19 h, durem a terme el monogràfic gratuït “L’ús d’entorns digitals a la infància, l’adolescència i la joventut”.

Aquest curs és part del programa de formació de voluntariat d’ATRA i es durà a terme en format en línia.

Per a més informació i inscripcions: https://www.grupatra.org/monografic-online-gratuit-lus-dentorns-digitals-a-la-infancia-ladolescencia-i-la-joventut/


Monogràfic gratuït “L’ús d’entorns digitals a la infància, l’adolescència i la joventut”

comparteix amb nosaltres