10a edició de formació "La meva Barcelona"

El 12 de setembre comença una nova edició d’aquesta formació en patrimoni, cultura i turisme per a persones amb problemes de salut mental, que té com a objectiu millorar les habilitats socials i comunicatives, l’autoestima i el sentiment de pertinença de persones amb trastorn mental, potenciant el seu procés d’integració social.

Podeu trobar més informació en aquest tríptic.

Pòster La meva Barcelona 10a edició SM

comparteix amb nosaltres