Drets Socials, sindicats i patronals acorden incrementar les tarifes dels serveis per millorar-ne la qualitat i els sous dels professionals

Al 2023 l’increment pactat serà, del 4%, i s’hi suma una partida extraordinària per fer front als sobrecostos energètics

Drets Socials, sindicats i patronals acorden incrementar les tarifes dels serveis per millorar-ne la qualitat i els sous dels professionals


En el marc de l’acord, el Departament es compromet també a incrementar un 5% a partir de l’exercici de 2024

El conjunt de mesures recollides en l'acord, sumades a l’augment de tarifes aprovat l’any passat, suposaran una inversió global de 238,6 M€ per part del Departament

Es tracta d’un acord de bases per a construir un sistema de serveis socials on cap recurs es pagui per sota cost, es renovi la Cartera de Serveis, es creï una política de qualitat, d’avaluació amb l’entrada del Departament de Drets Socials a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i es constitueixi una comissió de diàleg social permanent per aconseguir els objectius de l’acord, el reconeixement del sector social com a tercera pota de l’estat del benestar, el finançament que necessita per ser-ho i les millores de les condicions laborals necessàries.

Podeu consultar la Nota de Premsa del Departament: https://dretssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=524122

comparteix amb nosaltres