Jornada de Priorització de les Estratègies del Pacte Nacional de Salut Mental


Jornada de Priorització de les Estratègies del Pacte Nacional de Salut MentalEl 9 de juny vàrem participar a la Jornada de Priorització de les Estratègies del Pacte Nacional de Salut Mental, adreçada a tots els membres de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental
L’objectiu de la jornada va ser elaborar la priorització d’estratègies de forma consensuada i participativa, donant veu a tots els agents implicats.
La sessió es va organitzar en 6 tallers:

  • 1. Participació i Empoderament de la persona que pateix un problema de Salut Mental.
  • 2. Prevenir els trastorns mentals, promoure i protegir el benestar mental en totes les edats de la vida.
  • 3. Accés, Qualitat i Orientació al valor.
  • 4. Serveis integrals, integrats, multisectorials i adaptables en entorns comunitaris i amb una cartera de serveis que doni resposta a les necessitats de forma efectiva i eficient.
  • 5. Reforçar un lideratge i una governança eficaces en l'àmbit de la Salut Mental.
  • 6. Enfortir els sistemes d'informació, les dades científiques, la innovació i la recerca sobre la salut mental.


Més informació sobre el Pacte Nacional de Salut Mental: https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/pacte-nacional-de-salut-mental/

comparteix amb nosaltres