Jornada sobre prevenció de la institucionalització i desinstitucionalització: cap a l’autonomia personal

El Fòrum està participant en en la Jornada sobre prevenció de la institucionalització i desinstitucionalització: cap a l’autonomia personal”, programada pel 30 de juny de 2023, de 9 a 14 hores a la sala d’actes de la Pedrera.

L'acte compta amb la presència de l’Hble. Sr. Manel Balcells, conseller de Salut, i l’Hble. Sr. Carles Campuzano, conseller de Drets Socials.

Jornada sobre prevenció de la institucionalització i desinstitucionalització: cap a l’autonomia personal

comparteix amb nosaltres