El passat 15 de desembre 2023 Fòrum va estar present a la Taula pel Pacte Nacional de Salut Mental

El passat 15 de desembre 2023 Fòrum va estar present a la Taula pel Pacte Nacional de Salut Mental El passat 15 de desembre Fòrum va estar present a la Taula pel Pacte Nacional de Salut Mental en la que el govern anuncià que destinarà vint milions d'euros al desplegament del Pacte Nacional de Salut Mental.

Aquesta dotació es centrarà en 3 línies de treball i entre elles La inversió preveu augmentar la coordinació entre els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, els CDIAP, que depenen de Drets Socials; els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil i els Centres de Salut Mental d'Adults, els CSMA, que depenen de Salut, o els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica a les escoles, els EAP, que depenen d'Educació.

Des del grup impulsor, que forma part FSMiA es va reclamar tres accions urgents per avançar en la transformació del model d’atenció a la salut mental:

  • Un acord de Goven que garanteixi un model de Governança que sigui efectiu per a la priorització i seguiment del grau d’implantació de les polítiques en salut mental.
  • Un compromís ferm per tal que es formalitzi la creació d’un equip de professionals dedicat en exclusiva a la salut mental en el Departament de Drets Socials amb capacitat per definir i executar les polítiques que es determinin.
  • Una assignació pressupostària adient pel 2024 per la salut mental en cada un dels Departaments implicats.

També el govern va anunciar la dotació d’entre 4 i 5 milions per millorar la coordinació. Una reivindicació històrica dels i les professionals de salut mental sobre els recursos, que depenen de diferents departaments de la Generalitat, comparteixin de manera eficaç la informació del pacient, quan aquest canvia de recurs i l’atén un professional diferent

Altres anuncis varen ser:

  1. Formació per als professionals de salut mental El pla preveu formar els més de 6.000 professionals de salut mental que presten serveis de salut mental a la xarxa SISCAT, amb la difusió dels anomenats “Quality Rights” de l’OMS, que promou els drets humans de les persones amb discapacitats psicosocials, intel·lectuals o cognitives.
  2. Continuïtat del projecte “Ocell de foc” Es treballa en la continuïtat del projecte “Ocell de foc“, del Departament de Treball, que arriba al segon any de vida

Malgrat totes aquestes accions, les entitats que formen part de la taula van reflectir, que encara queda molt camí per recórrer (tal i com hi manifestava FSMiA al Dia Mundial) i que el desplegament del Pacte Nacional de Salut Mental és urgent i totalment necessari

Aquí trobareu la noticia: https://www.ccma.cat/324/linies-dajut-coordinacio-i-formacions-les-mesures-clau-del-pacte-nacional-de-salut-mental/noticia/3266624/

comparteix amb nosaltres