S'ha aprovat la Llei d'Associacionisme

S'ha aprovat la Llei d'AssociacionismeEl text s’ha aprovat al parlament el passat dia 21 amb un ampli consens i, per primera vegada, es regula amb una llei qüestions primordials per fer créixer i enfortir el teixit associatiu català.

La Llei de foment de l’associacionisme, té l’objectiu d’enfortir i facilitar el creixement del teixit associatiu català.

Tal com recull el text, es tracta que “aquestes entitats puguin destinar els màxims esforços i recursos al desenvolupament de llurs projectes i accions d’implicació social i de canvi o transformació social, a favor del progrés de tots els ciutadans”.

El reconeixement de la tasca de les entitats, especialment de les associacions, com un valor públic és un factor destacat que es vol potenciar amb aquesta llei, facilitant la participació en la presa de decisions. En aquest senti, les administracions públiques tenen un paper rellevant amb l’aplicació de plans d’acció i instruments per al foment, promoció i suport de l’associacionisme. L’article 7 de la llei, a més, reconeix que “les associacions poden impulsar polítiques per mitjà dels mecanismes de participació establerts per llei, i també poden impulsar la creació i modificació de normes per mitjà dels mecanismes de participació en la redacció normativa”.

D’altra banda, històricament les entitats sense ànim de lucre han manifestat les dificultats per relacionar-se amb les administracions. En aquest sentit, la càrrega burocràtica sovint ha estat un maldecap per a equips amb recursos molt limitats. Per aquesta raó, el text dissenya projectes de suport, mecanismes de simplificació administrativa i “un projecte d’interconnexió dels registres i censos d’entitats sense ànim de lucre”. En definitiva, les administracions que tinguin plans de subvencions hauran d’assessorar i donar el suport tècnic que les entitats necessitin per fer els tràmits. De fet, també s’insta les administracions a convocar “regularment programes d’ajuts i subvencions per a oferir suport econòmic a les associacions que tenen finalitats d’enfortiment comunitari”.

A més, s’estableixen les bases de les iniciatives legislatives pel que fa a la fiscalitat i el mecenatge. De fet, hi ha el compromís que el govern hagi de crear una qualificació d’entitat d’interès social i general -complementària a la Declaració d’Utilitat Pública (DUP)-, el que suposaria canvis pel que fa a beneficis fiscals, per exemple, en les deduccions per aportacions econòmiques de persones físiques o jurídiques

comparteix amb nosaltres