El Govern aprova el Projecte de llei de l'Economia Social i Solidària a Catalunya

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de l’Economia Social i Solidària de Catalunya, que fa valer la feina feta pel sector i els diferents agents socials i polítics que hi han fet aportacions, amb l’objectiu que aquest ampli consens sigui recollit pel Parlament següent, que, en teoría, l’aprovarà definitivament.

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de l’Economia Social i Solidària de Catalunya

  1. La iniciativa és el resultat del treball conjun, en el qual ha participat activament Fòrum.,  amb tot el sector de l’Economia Social, agrupat en l’Associació de l’Economia Social de Catalunya (AESCAT), que el 2020 van elaborar i aprovar un document de bases de l’economia i que ha servit d’embrió i marc de referència de la futura llei
  2. L’objectiu és establir el marc jurídic comú de l’Economia Social i Solidària a Catalunya, amb la voluntat que creixi de forma progressiva i permeti la transformació del model econòmic català d’acord amb criteris de pluralitat i democràcia, i centrada en les persones
  3. El projecte de llei estableix com a concepte d’Economia Social i Solidària la formada per les empreses, organitzacions i entitats que duen a terme activitats socioempresarials i iniciatives comunitàries basades en la primacia de les persones i l’interès col·lectiu o general per sobre del lucre econòmic

El Projecte de llei preveu la creació del Consell Català de l’Economia Social i Solidària com a òrgan consultiu i d’assessorament, anàlisi i debat en les matèries relacionades amb aquest sector, que estarà adscrit al Departament del Govern competent en la matèria.


Podeu llegar tota la noticia a:

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/596743/govern-aprova-projecte-llei-economia-social-solidaria-catalunyacomparteix amb nosaltres