Posa’t a la nostra pell


La Comissió Trencar Estigma neix per combatre específicament una de les causes de dificultat que afecten aquest col·lectiu: l’estigma social. Aquesta comissió està formada per usuaris, tècnics, familiars i persones sensibilitzades amb la malaltia mental. 


Amb el projecte “Posa’t a la nostra pell”, AREP es proposa arribar a d’altres realitats, que com la nostra, tenen unes dificultats semblants, i per tant, uns objectius de igualtat i integració similars, és per això que des d’AREP es plantegen una acció compartida amb altres col•lectius.

 

El concurs

 

El projecte consisteix en un concurs entre diferents entitats dedicades a l’atenció de persones amb problemàtiques diverses orientat a que la societat empatitzi i conegui la realitat dels diferents col·lectius.


Els objectius que persegueixen amb aquest projecte són principalment sensibilitzar a la societat sobre les capacitats de les persones queposat a la nostra pell noti pateixen alguna discapacitat, facilitar que les persones amb discapacitat assumeixin un rol més actiu d’ajuda als altres i promoure l’autonomia de les persones amb discapacitat.


L’acció consisteix en un concurs en el que, cada institució participant, haurà de crear i produir un curtmetratge destinat a complir els objectius de sensibilització d'una altra discapacitat, la qual li serà assignada per sorteig.


Per dur a terme el projecte “Posa’t a la nostra pell” s’ha dissenyat un pla de treball fàcilment executable per les institucions participants, que ajudi a assolir els objectius d’integració i igualtat d’una manera pràctica i significativa.


En tot moment es prioritzarà la conceptualització i creativitat del missatge, front als aspectes tècnics de realització. El concurs està pensat per ser celebrat anualment, aquesta segona edició el tema serà Els tòpics sobre les discapacitats.

Descarrega’t les bases del concurs

comparteix amb nosaltres