Concurs de cartells amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental


Com cada any el proper 10 d’octubre  l’OMS celebra el Dia de la Salut Mental, patologies que tot i tenir una elevada prevalença no estan encara exemptes de rebuig i discriminació a la nostra societat

L’objectiu de la celebració d’aquesta diada és sensibilitzar la societat sobre el perjudici afegit que suposa discriminar la malaltia mental, tant pels afectats com per la família que ha de conviure amb les successives crisis. Esquizofrènies, depressions, trastorns bipolar..., són exemples d’aquestes malalties, de les que moltes vegades no es coneix la causa i que obliguen a qui les pateix a dedicar-se de per vida.

Amb la finalitat de sensibilitzar als conciutadans, l’associació DARUMA de familiars de persones amb malaltia mental del Vallès Oriental participa en l’organització de distintes activitats.

 

Entre aquestes, aquest que concurs premiarà als millors cartells, de motiu lliure però representatius de la diada, que s’hi presentin, amb la finalitatDORUMA NOTICIA de fer-lo servir en l’organització dels actes del 2014.

BASES


• Es un concurs obert a tothom. S’hauran de presentar cartells inèdits, no premiats en cap altre concurs, en format DIN-A3.


• Juntament amb el cartell cal presentar un sobre tancat que porti escrit a l’exterior el pseudònim i el títol del cartell; a dins del sobre hi haurà les mateixes dades i el nom, cognoms, adreça completa i telèfon de l’autor/a.


• Dins el cartell ha d’aparèixer el lema “ 10 d’octubre Dia Mundial de la Salut Mental”.


• La data d’entrega es fins el 2 d’octubre, els podeu fer arribar a:

- al carrer Mercè Rodoreda nº 2 local, de Llinars del Vallès
- l’Edifici del Ajuntament al carrer Portalet nº 4-2ª planta, de Granollers.


• Entre el 7 i 21 d’octubre tots els cartells estaran exposats a la Biblioteca Roca Umbert de Granollers, a la Avinguda Prat de la Riba nº 77.


• El veredicte es farà públic dins del marc dels actes organitzats pel Dia de la Salut Mental.

 

• El premi del guanyador serà de 300 €

 

• El treball premiat quedarà en propietat de l’organització que es reservarà el dret de publicar-lo.

 

• El jurat seleccionarà el millor cartell. La decisió del jurat serà inapel·lable.

 

• El jurat pot declarar el concurs com desert en cas de que cap obra presenti la qualitat desitjada.

 

• El jurat està format per: Mª Mar Sanchez (Regidora de Salut i Benestar Social de l’Ajuntament de Granollers), Dra. Blanca Navarro (representant del CSM Adults de Granollers), Mercedes Montoy (Presidenta de DARUMA), i un tècnic de la Biblioteca Roca Umbert.

 

• La participació al concurs pressuposa l’acceptació de les bases.

 

• Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta pel jurat i/o l’organització

Associació DARUMA

comparteix amb nosaltres