Projectes de “Sensibilització a les Escoles” CURS 2012- 2013


Amb un gran èxit, aquest any s’ha tornat ha executar des de Dipec (Departament Intervenció Personal i Comunitària d’Arep)  amb la col·laboració d'educadors del Centre de Dia i Servei Prelaboral, el programa “L'Inserció Social com eina de Capacitacio i Sensibilització de la Salut Mental en una Escola”  i que es desenvolupa en dues línies confluents:


Una línia s’ha fonamentat en un seguit de sessions  grupals, amb els infants fent-los repensar la imatge social que existeix del malalt mental, amb l’ intervenció de representats del col·lectiu  i de professionals de Treball Social.

 

S’han desenvolupat  sessions didàctiques a l’aula, mentre que les sessions més dinàmiques s’han realitzat al gimnàs;   la interacció dels nens i nenes amb les persones amb malaltia mental ha estat el veritable eix de lluita contra l’estigma.

L’altre línia, es sosté en un conjunt de sessions practiques d’aproximació a la jardineria, executada per Educadors de SPL i del Centre de Dia,  contant també  amb la participació de persones amb malaltia mental.


Des d’ aquesta activitat, anomenada un “Jardí de experiències”  hem explicat als nens i nenes, els diferents processos de germinació i creixement de les plantes. Aquest contingut torna a ser l’excusa per facilitar la  interacció entre els nens i els representats del nostre col·lectiu.


Des de DIPEC, pensem que aquesta òptica de treball afavoreix la visibilitat en positiu del col·lectiu en aquella primera fase de creixement de les  persones: La infantessa.


L’objectiu  últim és poder assolir el dia de demà una societat mes justa i receptiva envers el col·lectiu que ens ocupa.


Volem agrair a la comunitat educativa la seva sensibilitat i confiança en el projecte, sense la seva col·laboració el projecte no s’hagués desenvolupat.

comparteix amb nosaltres