El sector de salut mental es mobilitza per evitar la reforma del Codi Penal que associa trastorn mental i perillositat

El projecte de llei vincula trastorn mental i violència, i planteja endurir les “mesures de seguretat” i la possibilitat de prorrogar l’internament per períodes successius de cinc anysPersones afectades, familiars i professionals de l’àmbit de la salut mental denuncien la manca de criteri científic en el concepte de perillositat i alerten del risc de fomentar l’estigma que recau sobre les persones afectades.

 

Barcelona (06/02/2014). El sector de la salut mental a Catalunya treballa des de fa mesos per aturar la reforma del Codi Penal que afecta les condemnes i consideracions jurídiques de les persones amb problemes de salut mental. El text del Projecte de Llei associa el concepte de “perillositat” al trastorn mental, una vinculació sense cap base científica i que es basa en els prejudicis, l’estigma i el desconeixement sobre la malaltia mental, i que és absolutament discriminatòria.

La reforma del Codi Penal es troba en aquests moments en tràmit a les Corts espanyoles, període en el qual s’estan rebent les esmenes a la nova normativa. Les entitats sotasignants, ActivaMent, Associació Pro Salut Mental de Catalunya (ADEMM), Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), Consorci de Salut i Social de Catalunya, Fòrum Salut Mental, Salut Mental Catalunya, Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, Obertament i La Unió-Associació Catalana d’Entitats Sanitàries i Socials, volen fer pública la seva oposició frontal al Projecte de Llei del Govern central quan s’estan fent els darrers tràmits a per a la seva aprovació.

El sector de la salut mental s’oposa també al fet que l’única alternativa de què disposin en un futur les persones amb trastorn mental greu siguin els internaments en centres psiquiàtrics de manera permanent i que el Projecte de Llei deixi poc marge perquè aquest internament sigui revisable. El text recupera el concepte d’internament indefinit com a mesura de precaució, tot i que no hi hagi hagut cap delicte o falta, una acció absolutament discriminatòria que vulnera els drets de les persones amb problemes de salut mental.

La signatura d’un manifest per part del col·lectiu de salut mental a Catalunya i les accions conjuntes a nivell estatal, amb la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), s’han vist reforçades per les accions d’altres organitzacions, com l’Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), que ha redactat un informe crític amb la reforma del Codi Penal per “discriminatori i excloent”, i que contradiu la Convenció de l’ONU sobre Drets de les Persones amb Discapacitat (2008).

El conjunt d’entitats, professionals, familiars i persones amb problemes de salut mental  denuncien que les polítiques socials estan sent progressivament substituïdes per polítiques de vigilància i control, que inclouen la ‘contenció punitiva’ de les categories socials més desafavorides. L’aprovació de la reforma del Codi Penal suposaria un retrocés en garanties i drets aconseguits a partir de la constitució i successives modificacions legislatives, com el Codi Penal, el Codi Civil i la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Per tot això, el sector de la salut mental a Catalunya s’ha estat reunint els darrers mesos amb la majoria dels grups polítics amb representació a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats,a excepció del PP, que encara no ens ha donat hora per a la trobada. El missatge que s’ha transmès a les forces polítiques és que endurir les condemnes i allargar de manera indefinida les mesures preventives i de reclusió discrimina les persones amb problemes de salut mental, i atempta contra el seu dret a la salut i a una justícia igualitària per a tothom.

Per a més informació:

Manifest del col·lectiu de la salut mental a Catalunya contra la reforma del Codi Penal.

Resum de l’informe de l’AEN sobre mesures de seguretat a la reforma del Codi Penal.

 

Entitats signants

 

 

MANIFEST NOTI

 

comparteix amb nosaltres