Institut Bemen 3 convida a Arep a unes xerrades


El passat 11 d’abril, l’Institut Bemen 3 va convidar a Arep a participar d’una xerrada als alumnes d’Integració Social.

bemen redes notiActualment, estan tractant temes sobre les malalties mentals, vam poder explicar els serveis de l’entitat i també la vivència d’una familiar en el procés de la malaltia.

Va ser una participació molt activa per part dels alumnes, es van mostrar molt interessats i motivats amb el que vam exposar.

Moltes gràcies per contar amb nosaltres un any més.

comparteix amb nosaltres