Apunts participa a la jornada ‘Anem per feina’


Apunts va participar el 4 de juny a la jornada ‘Anem per feina’, on va presentar el seu model d’agència de transport social que dóna treball a 21 persones amb trastorns de salut mental.


anemperfeina notiAquesta segona jornada sobre Experiències Innovadores en Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat, que es va celebrar a l’edifici MediaTic de Barcelona, va combinar la presentació de projectes, una taula rodona i una ponència.

 

Al inici de la jornada, la regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, Irma Rognoni, explicava que “a través del IMPD s’ha inserit un 3% de persones amb trastorns de salut mental en el mercat laboral i un 20% de persones amb discapacitat, a més, estem posant en marxa una xarxa d’inserció a través del IMPD”, a la qual pertany Fundació Joia.

 

Entre els vuit projectes que es van presentar ahir s’hi troba l’empresa d’economia social Apunts, que presentava el seu model de d’agència de transport social amb ASM on hi treballen 21 persones amb trastorns de salut mental; el laboratori farmacèutic de la Fundació Dau; i la iniciativa Coopmercat-Porta a Porta de TEB, l’Associació Esclatec i la Fundació Els 3 Turons.

comparteix amb nosaltres