El CET La Calaixera, la Fundació Joia i Apunts són reconeguts amb l’Etiqueta Responsable


El passat 7 de juliol, el Centre Especial de Treball La Calaixera, la Fundació Joia i Apuntsva recollir la certificació de l’Etiqueta Responsable que reconeix l’esforç diari d’aquesta empresa social en l’àmbit de gestió social i medi-ambiental.


recollida etiqueta responsable notiEl Carles Boixadós  va recollir l’etiqueta de mans del Conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig, i del Director del Departament d’Empresa i Ocupació el Sr. Xavier López.


L’Etiqueta Responsable reconeix la Responsabilitat Social de les empreses, és un model innovador de gestió de les empreses i organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, que s'orienta a incrementar la seva competitivitat i fomentar el seu desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a construir una societat millor.


La Comissió Europea, en el Llibre verd per al foment d'un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses (Comunicació de la Comissió Europea de l'any 2001) defineix l'RSC com "la integració voluntària per part de les empreses de les qüestions socials i mediambientals en les operacions i en les relacions amb els grups d'interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistas i la comunitat en què opera".

comparteix amb nosaltres