El sector de la salut mental i el Govern fixen les prioritats del Pla Integral pel 2014-2016

 

Artur Mas: “Sabem que falten molts recursos, però cal fer un ús millor dels que tenim, i treballar en xarxa i amb més eficiència”.
Xavier Trabado: “Aquest Pla ha de ser flexible, amb un alt grau de participació, i que tingui continuïtat a llarg termini”. “Cal tenir ambició en els plantejaments, treball dur i perseverança. “Quan l’economia ho permeti, s’haurà de  prioritzar la salut mental”.


Barcelona, 15 de juliol de 2014. – El Palau de la Generalitat va acollir ahir dilluns 14 de juliol la presentació del document “Prioritzacions d’actuacions 2014-2016 del Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addicions”. L’acte va ser presidit pel President de la Generalitat, Artur Mas, i va comptar amb la presència de més de dues-centes persones representants del sector de la salut mental i d’una àmplia representació del Govern de la Generalitat. El document presentat és fruit del treball conjunt entre el Govern i les entitats proveïdores de serveis, els professionals, les associacions de familiars i les persones amb trastorn mental i addicions.

pla ietegral notiArtur Mas va explicar que el Pla ha de “partir de la realitat per transformar-la i millorar-la” i va admetre que “sabem que falten molts recursos, però hem de fer un ús millor dels que tenim, i treballar en xarxa i amb més eficiència”. El President va declarar que “cal respondre a l’expectativa que s’ha creat i implementar el Pla i passar comptes”, alhora que va afegir que “no totes les malalties es poden curar, tampoc en salut mental, però sí que s’ha de poder tenir cura sempre de les persones malaltes”. Mas va expressar el desig que “Catalunya sigui exemple de fer les coses bé i d’ajudar les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies”.

El president de la Federació Salut Mental Catalunya (SMC), Xavier Trabado, que va parlar en representació del sector de la salut mental a Catalunya, va celebrar que el Pla “mitiga el deute històric” de les administracions amb les persones que tenen problemes de salut mental i les seves famílies, i va posar els exemples dels recursos en polítiques de benestar i d’inserció laboral. Trabado va destacar la necessitat de coordinar els diferents departaments del Govern, així com els recursos i serveis en salut mental de tot el territori, perquè “tenir un trastorn mental no sigui com córrer una marató sol, sinó que demanem continuar corrent aquesta marató però en equip, com un equip ben coordinat”. “Que el Pla es converteixi en una forma de treballar dels departaments: llavors podrem avançar”.El Pla, va declarar Trabado, “ha de ser flexible, amb un alt grau de participació, i que tingui continuïtat a llarg termini”. Va dirigir-se al president demanant “ambició en els plantejaments, treball dur i perseverança. Ara ve el treball més dur del Pla, fer-lo realitat”, i “quan l’economia ho permeti, cal prioritzar la salut mental”. El representant del sector de la salut mental va despertar llargs aplaudiments quan va acabar el seu discurs dient que “estem il•lusionats i compromesos per fer realitat aquest Pla Integral”.

Per la seva part, el secretari de Govern, Jordi Baiget, va reconèixer que “malauradament, les persones amb malaltia mental i les seves famílies han estat les grans oblidades per les administracions” i va assenyalar que amb aquest Pla “tants anys esperat” s’implica a tots els agents de la salut mental de Catalunya per millorar les condicions de vida de les persones amb aquests tipus de trastorns, i va destacar que “és un document consensuat” per tot el sector de la salut mental del país. Baiget va repassar els punts claus del document i va destacar el model Refinement  com a model d’èxit per traslladar-lo a tot Catalunya. El model que planteja el Pla és “un sistema que s’adapta al ciutadà i no a l’inrevés”. El secretari de Govern va recordar les demandes del col•lectiu durant la passada celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, on es demanava al Govern millores, i va declarar “crec que anem avançant en la direcció que ens vau demanar”.

Habitatge i població infanto-juvenil, les prioritats

Un dels principals compromisos assumits pel Govern és la concertació dels serveis socials d’habitatge per a les persones amb malaltia mental, i respon a una llarga reivindicació del sector de la salut mental. Amb aquesta mesura, el Govern adapta el model del servei social d’habitatge a les singularitats i necessitats del col•lectiu de salut mental.

equipforum2Aquest nou model permet combinar estructures residencials específiques amb sistemes de suport flexible al domicili. Al llarg d’aquest any, el Departament de Benestar Social i Família, a través de l’ICASS, modificarà el procediment de finançament de les places d’habitatge social com a prestació individual envers un sistema de concertació.

El Govern, a més, s’ha compromès a fer efectiva la concertació també en els serveis de llars amb suport i suport a l’autonomia de la pròpia llar.

D’aquesta manera, els usuaris veuran garantit el seu contínuum assistencial, ja que podran optar a la modalitat d’habitatge social que millor s’adapti a les seves necessitats, facilitant així la seva autonomia i la seva inclusió social.

La priorització de les actuacions per als propers tres anys fa especial èmfasi en l’atenció específica al col•lectiu d’infants i adolescents, en els processos de prevenció, detecció i tractament.Els grans eixos prioritaris d’actuació del Pla Integral

Els grans eixos prioritaris d’actuació del Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions per als propers mesos són:

-    Lluita contra l’estigma
-    Millora de l’atenció a la població infantil i juvenil
-    Millora de l’atenció i promoció dels drets de les persones en entorns assistencials
-    Promoció de la participació i l’associacionisme
-    Suport a les famílies i a les persones amb problemàtiques de salut mental
-    Inclusió social i desplegament d’un nou model de prestació de serveis d’habitatge
-    Desenvolupament del model d’inserció sociolaboral
-    Suport en l’àmbit judicial i penal

 

comparteix amb nosaltres