IV Jornades: TLP al segle XXI, què ha canviat?

 

Grup-TLP Barcelona organitza la seva IV Jornada aquest any sota el lema dels canvis esdevinguts en els últims anys en el coneixement del Trastorn Límit de la Personalitat (TLP), tant des de les perspectives etiopatogèniques i diagnòstiques, com de les seves repercussions psicoterapèutiques

 

 

El repte que tenim al davant és d’anar superant velles dicotomies, tant en la comprensió d’aquest trastorn (biològic o psicosocial) com en l’oferta psicoterapèutica (cognitivo-conductual o psicodinàmic), per anar avançant cap a una integració dels models conceptuals i de les pràctiques, que tingui
en compte la complexitat dels factors causals del TLP i les estratègies terapèutiques a desenvolupar en les diferents etapes de la vida de les persones
afectades.

 

 

PROGRAMA

 

8,30h. Lliurament documentació


▪ 9h. Presentació de la Jornada
Dr. Josep Fàbregas, president del Grup TLP-Barcelona
Il·luma. Sra. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi
Sra. Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions CatSalut


▪ 9,30h. Neosexualitat: redefinint la identitat i la personalitat al fil de la compatibilitat
biotecnològica
Dra. Mª Jesús Buxó. Catedràtica Emèrita d'Antropologia cultural de l'UB. Membre
del Comité de Bioètica de l'UB i investigadora de l'Observatori de Bioètica i Dret.
Moderador: Prof. Miquel Casas


▪ 11h. Cafè


▪ 11,30h. Bases etiopatogèniques del TLP: implicacions diagnòstiques i terapèutiques
Dr. Joan Vegué, Sra. Teresa Ribalta i Dr. Marc Ferrer
Moderador: Dr. Josep Fàbregas


▪ 12,30h. Correlaciones neurobiológicas de la teoría de las relaciones de objeto
Prof. Otto Kernberg (New York)
Moderador: Sr. Alfons Icart


▪ 14h. Dinar inclòs


▪ 16h. La tècnica de la TFT en adults
Prof. Stephan Doering (Viena)
Moderador: Dr. Joan Vegué
Presentació de casos clínics.


▪ 17,30h. La tècnica de la TFT en adolescents
Prof. Lina Normandin (Quebec)
Moderadora: Sra. Teresa Ribalta
Presentació de casos clínics. Miriam Fuentes i Brenda Tarragona.


▪ 19h. Cloenda
Sr. Alfons Icart, Vicepresident Grup-TLP Barcelona.

 

comparteix amb nosaltres