Què fem a Fòrum?

 

Serveis a les entitats


Serveis a les entitats

Una de les nostres raons de ser és prestar serveis a les entitats membres per afavorir el seu creixement i consolidació, així com ajudar, resoldre i assessorar en tots aquells àmbits que millorin la gestió del seu dia a dia. Som un ampli banc de recursos  per al dia a dia de les nostres entitats que, a més, informem de les diferents convocatòries de subvencions, normatives, lleis, activitats i altres noticies rellevants per a les entitats.

Fem difusió de l’actualitat i activitats de totes les entitats de Fòrum, ja sigui a través de canals propis o fent enviament a altres canals externs.

 

Gestió i Acció participativa

Gestió i Acció participativa


L'activitat de Fòrum es canalitza a través de les comissions de treball, la Junta Directiva i els grups de treball que es creen per a tractar temes concrets, amb l’objectiu de trobar solucions col·lectives a dificultats comunes i generar posicionaments unitaris que ens ajudin a millorar la defensa dels drets de les nostres usuàries, les famílies i els i les professionals.

 

 

 

Incidència política

Incidència política

Representem i defensem els interessos de les entitats, i les acompanyem si es necessita, davant les diferents administracions públiques. Participem en diferents grups de treball i comissions polítiques en tots els àmbits que afecten les entitats i les persones amb problemàtica de salut mental i addiccions amb l’objectiu de promoure canvis, intervenir en les polítiques i proposar i defensar millores que reverteixin en benefici de la qualitat de vida de les persones i defensem desenvolupament d’un model públic d’atenció a la salut mental i promovem la consolidació i creixement dels professionals i de les entitats de la salut mental i addiccions d’acció comunitària. Representem i donem veu a les entitats en diferents espais d’entitats de Tercer Nivell.

 

 

Formació


Formació

Organitzem sessions i jornades formatives, un 90% pràctiques a mida de les nostres entitats, pensades d'acord amb el seu dia a dia i les seves necessitats. També informem de formacions externes que poden ser de l’interès de les entitats i que puguin contribuir al seu enfortiment.

 

 

Inserció laboral


Inserció laboral

Un dels pilars de les nostres entitats. Assessorem i cerquem ofertes de feina per al conjunt de les entitats. Cerquem i fomentem acords amb empreses i el treball en xarxa per a poder aconseguir la inclusió laboral de les usuàries i usuaris de les entitats.

 

 

Activitats inclusives


Activitats inclusives

Organitzem activitats, com a federació, obertes a tota la ciutadania amb l’objectiu de visualitzar els col·lectius, promoure la integració social, la igualtat, i la lluita contra els estigmes i així  col·laborar amb la millora del benestar i la qualitat de vida de les usuàries i usuaris, i les seves famílies.