Qui som?

Som una associació formada per 24 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i   l’atenció  social en  salut mental i addiccions , per a infants i per adults.

Fòrum compta amb  mes de 100 serveis  ( CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis  de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil , llars residencia, llars amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses socials , clubs socials,  serveis tutelars )  i  mes  de 1000 professionals .


L’any 1994, les entitats, que avui integren Fòrum Salut Mental (FSM), vam estimar necessari crear un nou teixit associatiu que permetés consolidar aquest el  model assistencial iniciat el 1981.

Així neix Fòrum Salut Mental. Tal i com indica el mateix concepte de fòrum és un “lloc on tractem els assumptes públics i alhora és, un espai on creem les condicions que permetran generar iniciatives”.


noti junta directiva

 

Missió de FSM
En Fòrum Salut Mental treballem pel desenvolupament d’un model públic d’atenció a la salut mental i promovem la consolidació i creixement dels professionals i de les entitats de la salut mental comunitària amb l’objectiu de consolidar la seva aportació als afectats i a la societat.

Pretenem ser un espai de reflexió i elaboració de propostes, volem participar en la formulació i realització de noves concepcions i orientacions assistencials en l’atenció pública i en el marc d’un servei sanitari públic.

Volem que aquest nou model posi l’èmfasi en els aspectes bio-psico-socials, en la continuïtat assistencial, en la pluridisciplinarietat i en la territorialitat de la salut mental.

I per últim, ens esforcem per constituir-nos en un organisme interlocutor amb les administracions.

Tota aquesta feina va dirigida a desenvolupar un sistema sanitari i social d’utilització  pública i  que permeti la inserció social de les persones amb trastorns de salut mental.


Valors de FSM
A Fòrum Salut Mental, el nostre treball i el de les nostres entitats es recolza en cinc valors:


Servei públic
L’atenció a la salut mental,  ha de ser concebuda com un servei de provisió pública,  d’accés universal i finançat per el pressupost públic amb l'aportació suficient per a garantir que cap persona afectada per malalties de salut mental quedi desatesa.

Integració

El model d’atenció a la salut mental ha de ser comunitari i proper al ciutadà, al temps que ha de tenir com a finalitat la integració de les persones amb problemes de salut mental.


Transversalitat

Per aconseguir un model l’atenció comunitari, hem de treballar transversalment i en col•laboració amb la resta de serveis de  i  institucions.
Eficàcia i eficiència. Volem utilitzar de la millor manera el recursos dels contribuents aplicats a la salut mental i tenir els millors resultats en termes de salut , de recuperació i   d’ inclusio social de les persones ateses.  


Ètica

Un bon sistema l’atenció a la salut mental ha vetllar per una qualitat tècnica. En aquest sentit, a Fòrum Salut Mental tenim una preocupació permanent per la professionalització i la innovació tècnica, al temps que mantenim el nostre compromís ètic i de responsabilitat en l’exercici de la nostra activitat.


Visió de futur
La missió i els valors de Fòrum Salut Mental es resumeixen en tres perspectives complementàries que es concreten en la visió de futur de la nostra entitat:


La perspectiva del model d’atenció a la salut mental a Catalunya. En FSM volem un model assistencial de psalut mental , territorialitzat, proper al ciutadà, centrat en el pacient i en el marc del seu  entorn sociofamiliar. 


La perspectiva de desenvolupament de les entitats i institucions amb serveis d’atenció a la salut mental. Una de les nostres tasques principals és promoure i recolzar el desenvolupament i consolidació dels professionals i de les entitats. Per aquest motiu, treballarem en el desenvolupament corporatiu econòmic i organitzatiu de les entitats i pell desenvolupament de les capacitats dels nostres professionals. 


La perspectiva de desenvolupament de Fòrum Salut Mental. Volem  consolidar-nos com l’organització de referència en el desenvolupament de la salut mental comunitària.

comparteix amb nosaltres