Consell Clubs Socials

Grup de treball format per les i els professionals  responsables dels serveis de Clubs socials de les entitats adherides a Fòrum Salut Mental i Addiccions on compartim coneixement, experiències i estandardització de bones pràctiques, dissenyem activitats conjuntes i facilitem, alhora, un model comú d’atenció i intervenció de qualitat adaptat a les noves realitats.