Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona


osonament marca

És una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 1978. Gestiona una xarxa integrada de serveis comunitaris que tenen per objectiu cobrir les necessitats de rehabilitació, habitatge, treball i oci de persones amb trastorns de salut mental i drogodependències. Alhora promou projectes per sensibilitzar la població vers la salut mental.
www.osonament.cat

comparteix amb nosaltres