Fundació Malats Mentals de Catalunya


logo FMMC alta

Entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 1992, que té com a missió  la millorade la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals i de la gent gran. Especialitzada en el servei de tutela de persones incapacitades judicialment, en la gestió de pisos assistits, programes d’atenció i assessorament a famílies i entitats, elaboració i implantació de projectes personalitzats i programa de pretuteles.

www.fundaciomalaltsmentals.org

comparteix amb nosaltres