Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental

El proper curs 2013-2014, des de Fòrum Salut Mental i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) estrenem la novena edició del Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental. Es tracta d’un Màster professionalitzador i propi de la UAB que està dirigit a llicenciats i diplomats en camps de ciències humanes, socials i de la salut.


Aquest Màster es va crear per actualitzar, millorar i estandarditzar la formació de professionals dins l’àmbit de la rehabilitació psicosocial i laboral de persones amb problemes de salut mental.

 


titulmasterObjectius
Els alumnes acabaran el curs coneixent els fonaments teòrics i metodològics de la Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental i els diferents àmbits d’aplicació.
Per assolir aquests coneixements, hauran d’haver superat un mòdul teòric de 220 hores  (30 crèdits), un mòdul de pràctiques amb tutor de 350 hores (15 crèdits) i hauran d’entregar un Treball d’Investigació (15 crèdits).

Valor afegit del Màster
Pràctiques en serveis d’assistència púbica en salut mental.
Bossa de treball i expectatives d’inserció laboral.
Interdisciplinarietat teòrica, metodològica i pràctica.
Caràcter comunitari del model assistencial de base.

Calendari i horaris
La sol·licitud de preinscripcions  es farà des de l'1 juliol fins al 30 de setembre
Cal contactar amb el director del Màster i catedràtic de psicologia social aplicada, Josep M.Blanch: josepmaria.blanch @ uab.cat

Les inscripcions es faran entre el 2 setembre 2013 al 23 d'octubre de 2013.

Lloc: Unitat d'Atenció a l'Usuari Escola de Postgrau Campus UAB. A l'escola de Postgrau. Campus UAB.
Les classes començaran el 4 de novembre del 2013 i finalitzaran l'11 de juny de 2013. Els dilluns i dimecres de 16.30 a 20.30h.


Preu total 3.300 euros: 300 d'inscripció + 3000 euros de matrícula.

Informació i admissió

     Josep Maria Blanch Ribas
     Tel: 935811326
     E-mail: josepmaria.blanch @ uab.cat

 

Més informació aquí

 

 

comparteix amb nosaltres