Curso teoricopráctico de intervención psicológica en atención precoz

Classes teòriques presencials, Supervisions online, Pràctiques al CDIAP de Gràcia: C/ Santa Eulàlia 11-13, 08012 Barcelona

La FETB ofereix aquest curs teòric i pràctic, d’un any de durada, per a la realització de tractaments psicològics en pacients de la primera infància. La finalitat és fer una incursió en el món de l’atenció precoç, conèixer de primera mà el funcionament d’un CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), aixi com l’atenció que dona aquest servei. A més, els i les alumnes podran viure l’experiència de la pràctica clínica en primera persona, de manera curosa i acompanyada.

Curs teoricopràctic d'internvenció psicológica en atenció precoç


Docent
: Berta Requejo, psicòloga de la FETB al CDIAP de Gràcia
Inici: 22/04/2023

Objectius

  • Assolir coneixements sobre les característiques d’un servei com el CDIAP i sobre les peculiaritats que té el treball d’un/a psicòleg/oga amb infants en l'etapa de 0-6 anys.
  • Adquirir eines per tal de dur a terme tractaments psicològics en nens/es de la primera infància.
  • Posar en pràctica l’aprenentatge a través de la de realització d’un tractament psicològic dins del servei.
  • Desenvolupar capacitats d’observació i de pensament necessàries en un/a psicoterapeuta en l’atenció precoç.

Viure l’experiència de supervisió i la riquesa de la discussió grupal en un seminari mensual de supervisió.

Matricula't