Presentación del programa SATMI

En la Sessió Clínica Oberta de febrer Lola Aparicio i Yolanda Osorio López ens acostaran el programa SATMI (Servei d’atenció a la població immigrada) del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, nascut el 1997, i ens explicaran qui són, què fan, a qui atenen i com treballen.

Presentació del programa SATMI


S’abordarà la necessitat de prendre consciència de les dificultats i barreres que hi ha en l’atenció dels seus usuaris/àries i les possibles opcions per tal de pal·liar-les.

Les ponents descriuran les patologies principals en el terreny de la salut mental que presenten les persones immigrades i els models actuals d’atenció transcultural per a l’abordatge amb un enfocament intercultural.

Pel que fa als estudis descriptius sobre el benestar i el patiment emocional d’aquesta població, compartiran els resultats a partir de la investigació en el terreny de l’equip de Migrasalut del Parc Sanitari, del qual formen part les nostres ponents.

Tindrem en compte de manera rellevant com el context i les condicions de vida generals provoquen, mantenen i resolen (en el millor dels casos) la patologia dels nostres pacients.

D’altra banda, ja de manera més específica, desenvoluparan com es materialitza en els/les menors i adolescents el fet de formar part d’una família amb recorregut migratori, o bé haver estat ells/es sols/es qui han fet aquest recorregut i són encara infants.

Registre gratuït